Sto. Rosario Parish

P. Del Rosario St., Cebu City

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
4:45 AM
Cebuano
5:00 AM
Cebuano
5:00 AM
Cebuano
5:00 AM
Cebuano
5:00 AM
Cebuano
5:00 AM
Cebuano
5:00 AM
Cebuano
6:00 AM
Cebuano
5:45 AM
Cebuano
5:45 AM
Cebuano
5:45 AM
Cebuano
5:45 AM
Cebuano
5:45 AM
Cebuano
5:45 AM
Cebuano
7:15 AM
English
6:30 AM
English
6:30 AM
English
6:30 AM
English
6:30 AM
English
6:30 AM
English
6:30 AM
English
8:30 AM
Cebuano
7:00 AM
English
7:00 AM
English
7:00 AM
English
7:00 AM
English
7:00 AM
English
7:00 AM
English
9:45 AM
English
8:00 AM
English
8:00 AM
English
8:00 AM
English
8:00 AM
English
8:00 AM
English
8:00 AM
English
11:00 AM
English
8:45 AM
Cebuano
8:45 AM
Cebuano
8:45 AM
Cebuano
8:45 AM
Cebuano
8:45 AM
Cebuano
8:45 AM
Cebuano
12:15 AM
English
12:15 AM
English
10:00 AM
Cebuano
12:15 AM
English
10:00 AM
Cebuano
12:15 AM
English
12:15 AM
English
1:00 AM
Cebuano
2:00 PM
English
2:00 PM
English
2:00 PM
English
2:00 PM
English
2:00 PM
English
2:00 PM
English
2:00 PM
English
3:15 PM
Cebuano
3:15 PM
Cebuano
3:15 PM
Cebuano
3:00 PM
Cebuano
3:15 PM
Cebuano
3:15 PM
Cebuano
3:00 PM
Cebuano
4:30 PM
Cebuano
4:00 PM
Cebuano
4:00 PM
Cebuano
4:00 PM
Cebuano
4:00 PM
Cebuano
4:00 PM
Cebuano
4:00 PM
Cebuano
5:45 PM
Cebuano
4:45 PM
Cebuano
4:45 PM
Cebuano
5:00 PM
Cebuano
4:45 PM
Cebuano
4:45 PM
Cebuano
5:00 PM
Cebuano
7:00 PM
English
5:30 PM
English
5:30 PM
English
6:00 PM
English
5:30 PM
English
5:30 PM
English
6:00 PM
English
6:15 PM
English
6:15 PM
English
7:00 PM
English
6:15 PM
English
6:15 PM
English
7:00 PM
English
7:00 PM
English

7:00 PM
English

7:00 PM
English

Confessions : Monday – Saturday
8:00 AM – 9:00 AM
4:00 PM – 7:00 PM